Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Planu Pracy Rady Gminy Łomża

wtorek, 9 mar 2004 08:28
Uchwała Nr ................... Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia Planu Pracy Rady Gminy Łomża.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej , Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oswiaty Kultury Rady Gminy Łomża

wtorek, 9 mar 2004 08:40
Uchwała Nr ............ Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża na rok 2004.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2004 rok.

wtorek, 9 mar 2004 08:56
Uchwała Nr ............. Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 r.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży nappojów alkoholowych.

wtorek, 9 mar 2004 10:01
UCHWAŁA NR ........... RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Projekt uchwały w sprawiew zwolnień od opłaty stałej wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

wtorek, 9 mar 2004 10:10
UCHWAŁA NR ................. RADY GMINY ŁOMŻA z dnia .................................. w sprawie zwolnień od opłaty stałej wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy....

czwartek, 25 mar 2004 10:06

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomża.

czwartek, 25 mar 2004 10:11

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.

poniedziałek, 5 kwi 2004 09:55

Projekt uchwały w sprawieprzejęcia przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży kontroli indywidualnych bezodpływowych zbiorników ścieków komunalnych na terenie Gminy Łomża.

poniedziałek, 5 kwi 2004 09:59

Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu lub innej republiki wymienionej w art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

czwartek, 15 lip 2004 14:01

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łomża na lata 2004-2013

czwartek, 15 lip 2004 13:59

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łomza na lata 2004 - 2014, którego integralną część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Łomża na lata 2004 - 2013

czwartek, 15 lip 2004 13:40

Projekt uchwały w sprawie przystapienia do opracowania planu miejscowego gminy Łomża dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Stare Kupiski

wtorek, 31 sie 2004 14:09

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego gminy Lomża dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Janowo

wtorek, 31 sie 2004 14:19

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża

wtorek, 31 sie 2004 14:21

Projekt uchwałyzmieniajacej uchwałę w sprawie statutów sołectw.

środa, 13 paź 2004 09:46

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

środa, 13 paź 2004 09:51

Projekt uchwały Rady Gminy Łomża w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

piątek, 26 lis 2004 11:39