Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lutego 2023

Wiadomości

Studium - kierunki - rysunek

Dodanie nowej wiadomości: Studium - kierunki - rysunek - [Wszystkie zmiany]

Studium uwarunkowania - rysunek

Dodanie nowej wiadomości: Studium uwarunkowania - rysunek - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 stycznia 2023

Wiadomości

Uchwała Nr RIO.II-00312-112/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.II-00312-112/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6130.1.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6130.1.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 stycznia 2023

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 stycznia 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 stycznia 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 335/23 Wójta Gminy Łomża z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 335/23 Wójta Gminy Łomża z dnia 23 stycznia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 stycznia 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 stycznia 2023

Wiadomości

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Łomża z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Łomża z dnia 23 stycznia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 stycznia 2023

Wiadomości

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Dodanie nowej wiadomości: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 stycznia 2023

Wiadomości

Uchwała Nr XLI/381/23 Rady Gminy Łomża z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLI/381/23 Rady Gminy Łomża z dnia 12 stycznia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/382/23 Rady Gminy Łomża z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLI/382/23 Rady Gminy Łomża z dnia 12 stycznia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 stycznia 2023

Wiadomości

Imienny wykaz glosowań radnych na XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz glosowań radnych na XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 stycznia 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

piątek, 13 stycznia 2023

Wiadomości

Plan postępowań na rok 2023

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań na rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 stycznia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2023 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2023 roku. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 stycznia 2023

Wiadomości

Uchwała Nr XL/373/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XL/373/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/371/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XL/371/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 329/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 329/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/372/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XL/372/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 326/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 326/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 22 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 stycznia 2023

Wiadomości

Paulina Pietrzak

Dodanie nowej wiadomości: Paulina Pietrzak - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 stycznia 2023

Wiadomości

Budżet Gminy Łomża na 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Budżet Gminy Łomża na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 stycznia 2023

Wiadomości

Zawiadomienie o XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 stycznia 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 stycznia 2023

Wiadomości

Imienny wykaz glosowań radnych na XL sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz glosowań radnych na XL sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 02 stycznia 2023

Wiadomości

Informacja Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 grudnia 2022

Wiadomości

Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XXXIX/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XXXIX/22 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 grudnia 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 grudnia 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.25.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.25.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 grudnia 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 325/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 325/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 14 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr RIO.II-00310-114/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.II-00310-114/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr RIO.II-00311-114/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.II-00311-114/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 grudnia 2022

Wiadomości

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 grudnia 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 grudnia 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.23.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.23.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 grudnia 2022

Wiadomości

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 grudnia 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 grudnia 2022

Wiadomości

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian