Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 30 listopada 2023

Wiadomości

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 listopada 2023

Wiadomości

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz glosowań radnych na L sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz glosowań radnych na L sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.23.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.23.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 listopada 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLIX/23

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XLIX/23 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Raport z dnia 23 listopada 2023 r. z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Raport z dnia 23 listopada 2023 r. z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 27 listopada 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 listopada 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.22.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.22.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 listopada 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 listopada 2023

Wiadomości

Projekty uchwał na L sesję Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał na L sesję Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o L sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o L sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 listopada 2023

Wiadomości

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 listopada 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 137/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 listopada 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 137/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 listopada 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 listopada 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 397/23 Wójta Gminy Łomża z dnia 15 listopada 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 397/23 Wójta Gminy Łomża z dnia 15 listopada 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.21.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.21.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 listopada 2023

Wiadomości

Konsultacje zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 listopada 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.22.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.22.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 listopada 2023

Wiadomości

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 listopada 2023

Wiadomości

Wyniki konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 listopada 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 395/23 Wójta Gminy Łomża z dnia 31 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 395/23 Wójta Gminy Łomża z dnia 31 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 listopada 2023

Wiadomości

Antoni Szepietowski

Dodanie nowej wiadomości: Antoni Szepietowski - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz glosowań radnych na XLIX sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz glosowań radnych na XLIX sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 listopada 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 393/23 Wójta Gminy Łomża z dnia 27 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 393/23 Wójta Gminy Łomża z dnia 27 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 października 2023

Wiadomości

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.20.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.20.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 października 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.19.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.19.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.18.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.18.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 października 2023

Wiadomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLVIII/23

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XLVIII/23 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 października 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 października 2023

Wiadomości

Paulina Pietrzak

Dodanie nowej wiadomości: Paulina Pietrzak - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Michał Leszak

Dodanie nowej wiadomości: Michał Leszak - [Wszystkie zmiany]

Grażyna Lusa

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Lusa - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6150.5.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6150.5.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 października 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża z dnia 23 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża z dnia 23 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr RIO.II-00313-37/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.II-00313-37/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 października 2023

Wiadomości

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 października 2023

Wiadomości

TERMINARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2023/2024

Dodanie nowej wiadomości: TERMINARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2023/2024 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.22.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.22.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 października 2023

Wiadomości

Uchwała Nr XLVIII/438/23 Rady Gminy Łomża z dnia 29 września 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVIII/438/23 Rady Gminy Łomża z dnia 29 września 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 390/23 Wójta Gminy Łomża z dnia 10 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie N4 390/23 Wójta Gminy Łomża z dnia 10 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 385/23 Wójta Gminy Łomża z dnia 29 września 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie N4 385/23 Wójta Gminy Łomża z dnia 29 września 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVIII/439/23 Rady Gminy Łomża z dnia 29 września 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVIII/439/23 Rady Gminy Łomża z dnia 29 września 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 października 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 13 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 13 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienia Nr 139/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 12 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienia Nr 139/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 12 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Nr 138/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 12 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 138/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 12 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 października 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.20.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.20.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 października 2023

Wiadomości

Postanowienie Nr 123/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 9 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 123/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 9 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

PLAN POLOWAŃ 2023/2024 KOŁA ŁOWIECKIEGO "ŁOŚ CZERWONY BÓR"

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POLOWAŃ 2023/2024 KOŁA ŁOWIECKIEGO "ŁOŚ CZERWONY BÓR" - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.19.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.19.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.18.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.18.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.17.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.17.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian