Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża

WÓJT GMINY: PIOTR KŁYS, ZASTĘPCA WÓJTA: CEZARY ZBOROWSKI

SEKRETARZ GMINY: DOROTA PAZIK, SKARBNIK GMINY: ANNA LACHOWSKA

NIP gminy: 7181268329, REGON gminy: 450669944

NIP Urzędu Gminy: 7182145238, REGON Urzędu Gminy: 000534138

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Łomży 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl

ePUAP: /mb6e87fn0m/skrytka

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:14
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 732850 razy

Wiadomości

Zmiana Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

środa, 12 cze 2024 15:32

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Łomża

środa, 12 cze 2024 10:15
Sesja odbędzie się dnia 19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża (III piętro), ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża z następującym porządkiem obrad:

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

czwartek, 6 cze 2024 15:01
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

poniedziałek, 3 cze 2024 14:30
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.5.3.2024.IA z dnia 21 maja 2024 r.

środa, 22 maj 2024 15:07
Wojewoda Podlaski zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2024 r., poz 311), raz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamiam, że Wojewoda Podlaski wszczął postępowanie administracyjne z wniosku Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Grzybowskiego, z dnia 03.04.2024 r., uzupełnionego pismem z dnia 15.05.2024 r. znak: JK/0338/05/15/2024 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej NR 677 w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 - na odcinku Konarzyce - Śniadowo - odcinek I" - informacje szczegółowe w załączeniu.