Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centralnym Rejestrze Wyborców

piątek, 1 wrz 2023 13:56
ZAŁĄCZNIK

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

piątek, 25 lis 2022 15:27
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

środa, 18 sie 2021 09:44
Przetwarzanie w związku z wydaniem zaświadczenia o nadanym numerze adresowym na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm), w myśl art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Regulamin realizacji praw osób, których dane dotyczą w Urzędzie Gminy Łomża

wtorek, 1 gru 2020 11:12

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

poniedziałek, 26 paź 2020 09:19
Wypełniając obowiązek określony art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO) informuję, że:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

wtorek, 4 lut 2020 13:40
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

czwartek, 19 wrz 2019 14:54
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

środa, 31 lip 2019 09:14
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Łomża

wtorek, 16 lip 2019 15:44
Rejestr prowadzony przez: Inspektora Ochrony Danych – Piotra Drozdowskiego, e-mail: iod@gminalomza.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

piątek, 18 sty 2019 09:02

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

wtorek, 3 lip 2018 13:26
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

wtorek, 3 lip 2018 13:22
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

poniedziałek, 18 cze 2018 13:35
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

środa, 6 cze 2018 12:21
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.