Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie WGP.6220.37.2024

poniedziałek, 8 lip 2024 15:45

Obwieszczenie WGP.6220.34.2024

poniedziałek, 8 lip 2024 15:43

Obwieszczenie WGP.6220.39.2024

poniedziałek, 8 lip 2024 15:05

Obwieszczenie WGP.6220.36.2024

poniedziałek, 8 lip 2024 15:04

Obwieszczenie WGP.6220.49.2024

poniedziałek, 8 lip 2024 15:02

Obwieszczenie WGP.6220.48.2024

poniedziałek, 8 lip 2024 15:01

Obwieszczenie WGP.6220.47.2024

poniedziałek, 8 lip 2024 15:00

Obwieszczenie WGP.6220.46.2024

poniedziałek, 8 lip 2024 14:58

Obwieszczenie WGP.6220.42.2024

poniedziałek, 24 cze 2024 15:09

Obwieszczenie WGP.6220.41.2024

poniedziałek, 24 cze 2024 15:06

Obwieszczenie WGP.6220.22.2024

wtorek, 18 cze 2024 13:08
o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowania w związku z nałożeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie WGP.6220.22.2024

wtorek, 18 cze 2024 13:07
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie WGP.6220.20.2020.BW

piątek, 14 cze 2024 15:00
o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.31.2024

poniedziałek, 10 cze 2024 14:57

Obwieszczenie WGP.6220.29.2024

środa, 5 cze 2024 13:05
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie obejmującym część dz. nr 239, obręb Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża”.

Obwieszczenie WGP.6220.28.2024

środa, 5 cze 2024 12:55
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie obejmującym część dz. nr 238, obręb Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża”.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.27.2024

poniedziałek, 20 maj 2024 13:45
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 29 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie obejmującym dz. nr 31/1 i 31/4, obręb Chojny Młode, gm. Łomża”.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.26.2024

poniedziałek, 20 maj 2024 13:44
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 31 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie obejmującym dz. nr 43/2, obręb Konarzyce, gm. Łomża"

OBWIESZCZENIE WGP.6220.25.2024

poniedziałek, 20 maj 2024 13:42
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie obejmującym dz. nr 15/10, 15/11, 15/19, 15/25, 15/27, obręb Konarzyce, gm. Łomża”.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.11.2024

piątek, 17 maj 2024 12:42
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2022

wtorek, 14 maj 2024 15:31
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.20.2024

poniedziałek, 13 maj 2024 14:42
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.16.2024

wtorek, 7 maj 2024 11:17
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2024

czwartek, 25 kwi 2024 08:51
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża pisaków skaleniowo-kwarcowych o pp>75% ,,Podgórze V" w granicach działki gruntowej nr 389/5 obręb Podgórze, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.18.2024

środa, 10 kwi 2024 13:30
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.15.2024

piątek, 5 kwi 2024 10:49
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.10.2024

piątek, 5 kwi 2024 09:02
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.20.2024

środa, 3 kwi 2024 08:46
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.28.2023

środa, 3 kwi 2024 08:04
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.9.2024

czwartek, 28 mar 2024 15:00
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.6.2024

czwartek, 28 mar 2024 14:50
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.20.2024

poniedziałek, 25 mar 2024 14:37
o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

OBWIESZCZENIE WGP.6220.22.2024

piątek, 22 mar 2024 11:54
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 90DJP (łączna obsada w gospodarstwie 195 DJP) w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 1500m3 na dz. nr 47 położonej w miejscowości Dłużniewo, gmina Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie".

OBWIESZCZENIE WGP.6220.2.2024

czwartek, 21 mar 2024 14:26
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.29.2023

czwartek, 21 mar 2024 14:15
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.7.2024

środa, 20 mar 2024 08:54
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.16.2024

środa, 20 mar 2024 08:29
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.18.2024

czwartek, 14 mar 2024 09:29
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.17.2024

czwartek, 14 mar 2024 09:28
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.16.2023.BW

środa, 13 mar 2024 09:56
o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WGP.6220.4.2024

środa, 13 mar 2024 08:47
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.3.2024

środa, 13 mar 2024 08:44
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.20.2024

poniedziałek, 11 mar 2024 15:11
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z pełną infrastrukturą, na terenie obejmującym dz. nr 38/3 i 38/4, obręb Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża”.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.15.2024

poniedziałek, 11 mar 2024 15:01
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.11.2024

poniedziałek, 11 mar 2024 14:53
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.10.2024

poniedziałek, 11 mar 2024 14:49
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

Obwieszczenie WGP.6220.30.2023

poniedziałek, 26 lut 2024 12:45

OBWIESZCZENIE WGP.6220.18.2024

piątek, 23 lut 2024 11:50
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 3 budynków mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie obejmującym dz. nr 235 i 241, obręb Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża”.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.17.2024

czwartek, 22 lut 2024 14:16
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 5 budynków mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie obejmującym dz. nr 1040/6, 1040/8, 1040/11 i 1040/26, obręb Jednaczewo, gm. Łomża”.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2023.BW

czwartek, 22 lut 2024 09:32
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.29.2023

czwartek, 22 lut 2024 08:19
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.9.2024

czwartek, 22 lut 2024 08:11
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.2.2024

czwartek, 22 lut 2024 08:08
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.16.2024

środa, 21 lut 2024 09:57
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 7 budynków mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie obejmującym dz. nr 2002/4, 2002/6, 2003/5, obręb Pniewo, gm. Łomża”.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.28.2023.BW

piątek, 16 lut 2024 15:29
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.8.2024

piątek, 16 lut 2024 15:19
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.7.2024

piątek, 16 lut 2024 15:17
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.6.2024

piątek, 16 lut 2024 15:07
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE WGP.6220.15.2024

piątek, 16 lut 2024 14:52
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie trzynastu budynków mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek oznaczonych nr 489/9, 489/13 i 489/14 oraz budowę budynku gospodarczego na terenie działki nr 489/13, obręb Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża”.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.1.2024

piątek, 16 lut 2024 14:35
o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

OBWIESZCZENIE WGP.6220.20.2023

czwartek, 15 lut 2024 13:47
o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

OBWIESZCZENIE

czwartek, 15 lut 2024 08:45
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

OBWIESZCZENIE WGP.6220.11.2024

środa, 14 lut 2024 13:35
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z pełną infrastrukturą, na terenie obejmującym dz. nr 44, obręb Zosin, gm. Łomża”.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.10.2024

środa, 14 lut 2024 13:32
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z pełną infrastrukturą, na terenie obejmującym dz. nr 174, obręb Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża”.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2022.BW

wtorek, 6 lut 2024 10:07
o wydaniu postanowienia podejmującego postępowanie

OBWIESZCZENIE WGP.6220.3.2024

poniedziałek, 5 lut 2024 12:55

OBWIESZCZENIE WGP.6220.4.2024

poniedziałek, 5 lut 2024 12:39
o zebraniu pełnego materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 5 lut 2024 11:19
o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1940B z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu JNI1028672 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Milewo"

Obwieszczenie WGP.6220.30.2023

poniedziałek, 29 sty 2024 12:44

OBWIESZCZENIE WGP.6220.1.2024

czwartek, 18 sty 2024 08:51
o zebraniu pełnego materiału dowodowego.

OBWIESZCZENIE

wtorek, 16 sty 2024 13:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE WGP.6220.4.2024

wtorek, 16 sty 2024 13:05
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

OBWIESZCZENIE WGP.6220.3.2024

wtorek, 16 sty 2024 12:57
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

OBWIESZCZENIE WGP.6220.14.2023.BW

wtorek, 4 lip 2023 14:59
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 3 paź 2022 14:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża"

OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2021

poniedziałek, 10 sty 2022 14:33

OBWIESZCZENIE WGP.6220.16.2021.BW

poniedziałek, 13 wrz 2021 08:22

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

czwartek, 26 mar 2020 10:10

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

wtorek, 24 mar 2020 14:46

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

środa, 4 mar 2020 09:39

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

środa, 12 lut 2020 09:23