Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WGP.6220.16.2023.BW

wtorek, 19 wrz 2023 13:32
W dniu 19 września 2023r. wydana została decyzja WGP.6220.16.2023.BW Wójta Gminy Łomża ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Podgórze” o mocy do 3,7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 295 obręb Podgórze”.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.22.2022.BW

piątek, 15 wrz 2023 09:39
Zawiadamia się, że Pan Robert Władysław Rytel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ubojnia Zwierząt Robert Rytel przedłożył do tutejszego urzędu uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu terenu przy istniejącym zakładzie oraz budowie budynków technicznych wraz z infrastrukturą techniczną dla istniejącego zakładu „Ubojnia Zwierząt Robert Rytel”, na działkach o nr ewid. 283/8, 283/9, 284/3, 284/4, 284/5, 285/3, 285/4, 285/5, 285/2, 283/15, 283/13, 284/2, obręb 0027 Podgórze gm. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie.”

OBWIESZCZENIE WGP.6220.15.2023.BW

czwartek, 14 wrz 2023 13:22
W dniu 14 września 2023r. wydana została decyzja WGP.6220.15.2023.BW Wójta Gminy Łomża ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie osiedla domków jednorodzinnych zlokalizowanego na działkach o nr ew. 193/3, 194/5, 195/7, 195/9 w m. Konarzyce, gm. Łomża”.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.14.2023.BW

wtorek, 4 lip 2023 14:59
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 3 paź 2022 14:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża"

OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2021

poniedziałek, 10 sty 2022 14:33

OBWIESZCZENIE WGP.6220.16.2021.BW

poniedziałek, 13 wrz 2021 08:22

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

czwartek, 26 mar 2020 10:10

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

wtorek, 24 mar 2020 14:46

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

środa, 4 mar 2020 09:39

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

środa, 12 lut 2020 09:23