Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

piątek, 20 sty 2023 14:29
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce zostało uregulowane w 2003 r. przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa wprowadziła niezbędne definicje oraz zasady i formy współpracy; zdefiniowała także przedmiot współdziałania sektora publicznego i pozarządowego na rzecz pożytku publicznego.