Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusz sołecki na 2024 rok

wtorek, 18 lip 2023 12:25
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r.

Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Gminy Łomża z dnia 26 marca 2015 r.

piątek, 17 lip 2015 11:42
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

piątek, 13 lip 2012 09:11
Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.

Wniosek - wzór

piątek, 17 lip 2015 11:49
Wniosek o realizację przedsięwzięcia/przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego

Protokół z zebrania wiejskiego - wzór

piątek, 13 lip 2012 09:15

Lista obecności na zebraniu wiejskim - wzór

czwartek, 26 lip 2012 08:25

Uchwała z zebrania sołeckiego - wzór

piątek, 17 lip 2015 11:50

Informacja w sprawie funduszu sołeckiego

wtorek, 29 lip 2014 14:07