Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Wójt gminy Łomża udostępnia informacje publiczne, w celu ich ponownego wykorzystania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża, wymaga zachowania nastepujących warunków:

1) informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej wytworzenia i pozyskania;
2) należy podać datę wytworzenia i pozyskania informacji;
3) pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;
4) jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania - oznaczenia podobnego.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

1) informacja publiczna nie została udostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały okreslone warunki jej ponownego wykorzystania, albo
2) wnioskodawca zamierza wykorzystać informacje publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone
Data powstania: środa, 15 lut 2012 09:43
Data opublikowania: czwartek, 19 kwi 2012 12:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 12545 razy