Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie rozumiane jest jako wykorzystywanie informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.
 
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 • udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża (BIP) lub stronie internetowej Urzędu;
 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 • Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP Urzędu Gminy Łomża wymaga zachowania następujących warunków:
 1. Umieszczenia wzmianki o źródle pochodzenia wykorzystywanej informacji przez wskazanie nazwy: Urząd Gminy Łomża. Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy zamieścić ją w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia informacji.
 2. Wskazania daty jej wytworzenia lub pozyskania.
 3. Poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.
 • Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:
 1. Nie została udostępniona na stronie BIP lub stronie internetowej Urzędu.
 2. Ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone.
 3. Są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 • Urząd Gminy Łomża w trybie wnioskowym określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 • Urząd ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża, na stronie internetowej Urzędu a także takie, które zostały udostępnione stosownie do złożonego wniosku w niezmienionej, oryginalnej formie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 lut 2012 09:43
Data opublikowania: czwartek, 19 kwi 2012 12:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 13559 razy