Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża

WÓJT GMINY: PIOTR KŁYS, ZASTĘPCA WÓJTA: CEZARY ZBOROWSKI

SEKRETARZ GMINY: DOROTA PAZIK, SKARBNIK GMINY: ANNA LACHOWSKA

NIP gminy: 7181268329, REGON gminy: 450669944

NIP Urzędu Gminy: 7182145238, REGON Urzędu Gminy: 000534138

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Łomży 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl

ePUAP: /mb6e87fn0m/skrytka

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:14
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 676778 razy

Wiadomości

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Łomża

piątek, 16 wrz 2022 11:33
Wójt Gminy Łomża postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectwa Gminy Łomża.

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Łomża

środa, 14 wrz 2022 14:15
Sesja odbędzie się dnia 21 września 2022 r. (środa) o godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Giełczynie, ul. Spokojna 12, 18-400 Łomża z następującym porządkiem obrad:

Informacja - tryb małych grantów

czwartek, 21 kwi 2022 08:07
W dniu 8 kwietnia 2022 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja" z siedzibą w Łomży, ul. Zawadzka 55 na realizację zadania publicznego pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łomża – szkolenia doskonalące uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Łomża”.

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW (PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH) NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

czwartek, 10 lut 2022 08:54
do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łomża w 2022 roku.

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT

wtorek, 25 sty 2022 10:00
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Łomża z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łomża w 2022 roku.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030.

poniedziałek, 3 sty 2022 13:18
opracowane na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz Uchwały nr XXII/189/21 Rady Gminy Łomża z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

Zaproszenie do konsultacji

wtorek, 23 lis 2021 13:26
dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030.

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

wtorek, 23 lis 2021 12:32
W dniu 19 listopada 2021 r. zakończono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacje Programu Współpracy z gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok.

piątek, 5 lis 2021 11:53
ZARZĄDZENIE NR 213/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie Gminy Łomża

czwartek, 30 wrz 2021 13:16

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH GRANTÓW

wtorek, 10 sie 2021 14:55
W dniu 2 sierpnia 2021 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Konarzycach, ul. Łomżyńska 106 na realizację zadania p.n. „Historia Konarzyc we wspomnieniach seniorów”.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

środa, 30 cze 2021 14:23

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury

wtorek, 29 cze 2021 12:26
Uchwała Nr XXV/204/21 Rady Gminy Łomża z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury