Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 30 maja 2022

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 kwietnia 2022

Wiadomości

DEKLARACJA

Aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 kwietnia 2022

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 lutego 2022

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 grudnia 2021

Wiadomości

Deklaracja dostępności

uzupełnienie deklaracji - informacja o zakresie działania urzędu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 listopada 2021

Wiadomości

Aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 września 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 sierpnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Łomża

Edycja wiadomości Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Łomża

Edycja wiadomości Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 czerwca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Edycja wiadomości PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH - [Wszystkie zmiany]

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Edycja wiadomości PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH - [Wszystkie zmiany]

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

Edycja wiadomości PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH - [Wszystkie zmiany]

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Edycja wiadomości PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 23 lutego 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 lutego 2021

Wiadomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Wydłużenie terminu składania zgłoszeń na kandydatów na rachmistrzów, zgodnie z Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego przesłana dnia 9 lutego 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 stycznia 2021

Wiadomości

Deklaracja dostępności

Uaktualnienie informacji. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 października 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Publikacja informacji z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 maja 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 listopada 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu, przetarg nieograniczony na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łomża w 2020 roku”

Zmieniono załącznik nr 3, tj. formularz oferty w związku ze zmianą treści SIWZ (WGP7031.4.2019 z dnia 6 listopada 2019r) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 października 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 października 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 września 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 lipca 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Edycja wiadomości ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ - [Wszystkie zmiany]

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Edycja wiadomości ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Edycja wiadomości Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Edycja wiadomości Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Edycja wiadomości Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Edycja wiadomości Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 11 lipca 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

ZAŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI GRUNTÓW

Edycja wiadomości ZAŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI GRUNTÓW - [Wszystkie zmiany]

PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Edycja wiadomości PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 27 maja 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 kwietnia 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

W związku z prośbą o zmianę terminu publikacji ogłoszenia dokonano zmiany w zakresie okresu aktywności na stronie do dnia 09.04.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 sierpnia 2018

Wiadomości

PRZETARG NA ROBOTY DROGOWE

Dołączono przedmiar robót do załączników. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 kwietnia 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 marca 2018

Wiadomości

Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża

Edycja wiadomości Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża

Edycja wiadomości Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian