Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Planu Pracy Rady Gminy Łomża

Uchwała Nr ................... Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia Planu Pracy Rady Gminy Łomża.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się plan pracy Rady Gminy Łomża na rok 2004, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 mar 2004 08:28
Data opublikowania: wtorek, 9 mar 2004 08:38
Data edycji: wtorek, 9 mar 2004 00:00
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3003 razy
Ilość edycji: 1