Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej , Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oswiaty Kultury Rady Gminy Łomża

Uchwała Nr ............ Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża na rok 2004.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Łomża na rok 2004:
1. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża, stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 mar 2004 08:40
Data opublikowania: wtorek, 9 mar 2004 08:55
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3185 razy