Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje Rady Gminy

Zgodnie z art. 20.1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadkiej jednak niż raz na kwartał. Do awiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.


Data powstania: wtorek, 5 sie 2003 11:39
Data opublikowania: wtorek, 5 sie 2003 11:51
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 8499 razy