Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach,
b) wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Łomża dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,
c) zmian w budżecie na 2017 rok,
d) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stara Łomża przy Szosie,
i) planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2017 rok.
8. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: poniedziałek, 23 sty 2017 15:40
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sty 2017 15:42
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3683 razy