Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVII sesji.
5. Informacja dla sołtysów dotycząca zmiany prawa łowieckiego w zakresie szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziką zwierzynę.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2017 rok,
c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomża,
d) ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Łomża,
f) zniesienia statusu pomnika przyrody.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: środa, 30 maj 2018 14:44
Data opublikowania: środa, 30 maj 2018 14:47
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3071 razy