Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 18 października 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, pieczęci, flagi stolikowej i banneru Gminy Łomża,
b) zasad używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Łomża,
c) zmiany Statutu Gminy Łomża.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Łomża.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: środa, 11 paź 2017 10:47
Data opublikowania: środa, 11 paź 2017 12:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3548 razy