Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIX sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024,
c) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łomża.
9. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Łomża za 2018 rok.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Podsumowanie pracy Rady Gminy Łomża VII kadencji.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Data powstania: piątek, 21 wrz 2018 15:25
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2018 15:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2885 razy