Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 3 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXX sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2017 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022,
c) nadania nazw ulicom w miejscowości Zawady,
d) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Konarzyce,
e) określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: czwartek, 27 lip 2017 10:39
Data opublikowania: czwartek, 27 lip 2017 10:42
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3725 razy