Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXI sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r., o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
c) zmian w budżecie na 2017 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022,
e) zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych,
f) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Łomża oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
g) zniesienia statusu pomnika przyrody,
h) pielęgnacji pomnika przyrody,
i) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022,
j) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Łomża.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: wtorek, 19 wrz 2017 12:45
Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2017 12:47
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3375 razy