Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 11 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uroczyste podniesienie flag przed Urzędem Gminy Łomża.
4. Informacja z prac wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVI sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łomża a Miastem Łomża,
c) zmiany nazwy ulicy we wsi Zawady,
d) porozumienia Miasta Łomża z Gminą Łomża w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: środa, 4 kwi 2018 14:23
Data opublikowania: środa, 4 kwi 2018 14:26
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3182 razy