Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 31 sierpnia 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego na temat afrykańskiego pomoru świń.
4. Informacja z prac wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXI sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r., o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
b) zmian w budżecie na 2016 rok,
c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 23 sie 2016 11:44
Data opublikowania: wtorek, 23 sie 2016 12:17
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4001 razy