Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2015 rok,
b) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2016 rok,
d) uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2016 rok,
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2020,
f) planu pracy Rady Gminy Łomża na 2016 rok,
g) planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2016 rok,
h) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2016 rok.
8.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Łomża.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Data powstania: środa, 16 gru 2015 14:20
Data opublikowania: środa, 16 gru 2015 14:29
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4857 razy