Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łomża

Sesja nadzwyczajna, na wniosek Wójta Gminy Łomża, odbędzie się w dniu 24 lipca 2015 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na X sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Łomża w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Data powstania: czwartek, 23 lip 2015 18:36
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2015 18:44
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5496 razy