Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na VIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2014 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomża,
c) zmian w budżecie na 2015 rok,
d) wprowadzenia na terenie Gminy Łomża „Programu Karta Dużej Rodziny”,
e) uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na lata 2015 – 2018,
f) zmiany powierzchni ekosystemu bagiennego.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 19 maj 2015 13:34
Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2015 13:36
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5477 razy