Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na V sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łomża na lata 2015 – 2019,
b) przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020,
c) udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu,
d) zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych,
e) nadania nazwy ulicom w miejscowościach gminy Łomża,
f) aneksu do porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap,
g) zmiany uchwały w sprawie pielęgnacji pomników przyrody.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 18 lut 2015 09:09
Data opublikowania: środa, 18 lut 2015 09:11
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5467 razy