Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 107/04 Wójta Gminy Łomża z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt.1,2,3 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 oraz na podstawie oraz na podstawie §10 Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na 2004 roku, postanawiam:
§ 1

1.Zwiększyć dochody budżetowe - 135 000 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 2010 - 135 000 zł
Dotacja celowa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych /Pismo Nr FB.II.3011-330/04/

2. Zwiększyć wydatki budżetowe - 135 000 zł
w tym:
Dział 852 rozdział 85212 § 3110 – 132 300 zł
/ wypłata świadczeń rodzinnych jak wyżej /
Dział 852 rozdział 85212 § 4210 - 800 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 4300 - 1 900 zł
Ogółem 135 000 zł

§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami.
Zmniejszenia

Dział 010 rozdział 01095 § 4110 - 420 zł
Dział 010 rozdział 01095 § 4210 – 1 180 zł
Dział 600 rozdział 60016 § 4210 -10 084 zł
Dział 750 rozdział 75022 § 3030 - 160 zł
Dział 750 rozdział 75023 § 6050 - 2 033 zł
/ plan wydatków zmniejsza się ponieważ nie będzie zrealizowany/
Dział 750 rozdział 75023 § 6060 - 5 859 zł
Dział 754 rozdział 75412 § 6050 – 15 000 zł
/ plan wydatków nie będzie zrealizowany/

Dział 756 rozdział 75647 § 4100 - 3 800 zł
Dział 758 rozdział 75818 § 4810 - 3 190 zł
Ogółem 41 726 zł


Zwiększenia

Dział 010 rozdział 01095 § 4300 - 1 600 zł
Dział 600 rozdział 60016 § 4270 - 10 084 zł
Dział 710 rozdział 71004 § 4210 – 70 zł
/ zakup druków – zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego/
Dział 710 rozdział 71004 § 4300- 12 zł
/ przesyłka druków/
Dział 750 rozdział 75022 § 4300 - 160 zł
/ szkolenie Przewodniczącego Rady/
Dział 750 rozdział 75023§ 4300 - 11 000 zł
Dział 754 rozdział 75412 § 4210 - 13 085 zł
Dział 754 rozdział 75412 § 6060 - 1 915 zł
/ zakup opon zimowych do samochodu Ford Transit /
Dział 756 rozdział 75647 §4210 - 3 800 zł
Ogółem 41 726 zł


§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 12 903 796 zł
2. Wydatki ogółem - 13 718 071 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: wtorek, 30 lis 2004 12:41
Data opublikowania:
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2276 razy