Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 103/04 Wójta Gminy Łomża z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok


Na podstawie art. 128 ust.1 pkt.1,2,3 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2003 roku Dz. U.Nr 15 poz. 148 oraz na podstawie § 10 Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na 2004 roku, postanawiam:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe - 57 155 zł.

Dział 801 rozdział 80195 § 2030 – 900 zł
/ Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli/ Pismo Nr FB.II. 3011-293/04/
Dział 852 rozdział 85212 § 2010 - 56 255 zł
/ Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych/ Pismo Nr FB.II. 3011- 324/04/

2. Zwiększyć wydatki budżetowe – 57 155zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4300 – 900 zł
/ objaśnienia jak wyżej/
Dział 852 rozdział 85212 § 3110- 55 130 zł
/ wypłata świadczeń rodzinnych/
Dział 852 rozdział 85212 § 4110 - 1 125 zł
/ składki ZUS od pracowników prowadzących sprawy wypłaty świadczeń rodzinnych/

§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

Zmniejszenia

Dział 750 rozdział 75023 § 3020 – 1 500 zł
Dział 750 rozdział 75023 § 4040 - 1 053 zł
Dział 750 rozdział 75023 § 4430 – 1 066 zł
Dział 754 rozdział 75412 § 6050 – 5 000 zł
/ środki nie będą wykorzystane, ponieważ brak jest dokumentacji
na adaptację budynku w Kanarzycach/
Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 10 487 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 4270 - 2 620 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 4260 - 5 000 zł
Ogółem 26 726 zł

Zwiększenia

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 - 7 886 zł
/ przebudowa wodociągu – Zosin – Siemień – prace kontynuowane/
Dział 710 rozdział 71035 § 4300 - 1 220 zł
/ sfinansowanie usług orkiestry dętej – odsłonięcie pomnika w miejscowości Puchały/
Dział 750 rozdzial 75023 § 4300 - 5 000 zł
Dział 754 rozdział 75412 § 4210 - 3 852 zł
Dział 754 rozdział 75412 § 4300 - 400 zł
Dział 754 rozdział 75412 § 4430 - 748 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 4210 –2 500 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 4300 -5 000 zl
Dział 801 rozdział 80195 § 4210 - 111 zł
Dział 801 rozdział 80195 § 4300 - 9 zł
Ogółem 26 726 zł

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1 . Dochody ogółem – 12 768 796 zł
2. Wydatki ogółem - 13 583 071 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Data powstania: poniedziałek, 15 lis 2004 15:39
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lis 2004 15:44
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2439 razy