Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

środa, 23 sie 2023 08:12
II kwartał 2023

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

środa, 23 sie 2023 08:11
II kwartał 2023

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

środa, 23 sie 2023 08:08
II kwartał 2023

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

środa, 23 sie 2023 08:07
II kwartał 2023

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

środa, 23 sie 2023 08:06
II kwartał 2023

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

środa, 23 sie 2023 08:04
II kwartał 2023

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

wtorek, 30 maj 2023 10:06
I kwartał 2023

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

wtorek, 30 maj 2023 10:04

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

wtorek, 30 maj 2023 10:03
I kwartał 2023

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

wtorek, 30 maj 2023 09:59
I kwartał 2023

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

wtorek, 30 maj 2023 09:42
I kwartał 2023

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

wtorek, 30 maj 2023 09:40
I kwartał 2023