Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Rb-27S

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:42
z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie Rb-28S

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:44
z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie Rb-N

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:45
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - KONIEC II KWARTAŁU 2016 R.

Sprawozdanie Rb-NDS

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:47
o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie Rb-Z

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:48
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - KONIEC II KWARTAŁU 2016 R.

Sprawozdanie Rb-27S

poniedziałek, 6 lis 2017 08:50
z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Rb-28S

poniedziałek, 6 lis 2017 08:52
z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Rb-N

poniedziałek, 6 lis 2017 09:16
kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - stan na koniec IV kwartału 2016 r.

Sprawozdanie Rb-NDS

poniedziałek, 6 lis 2017 09:20
o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Rb-PDP

poniedziałek, 6 lis 2017 09:33
z wykonania dochodów podatkowych gminy do dnia 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Rb-Z

poniedziałek, 6 lis 2017 09:35
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec IV kwartału 2016 r.