Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dodatkowa (wyciąg z danych zawartych w załączniku "informacja dodatkowa")

środa, 8 cze 2022 10:41
za 2021

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

środa, 8 cze 2022 10:38
za 2021

Rachunek zysków i strat jednostki

środa, 8 cze 2022 10:37
za 2021

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

środa, 8 cze 2022 10:36
za rok 2021

Bilans jednostki budżetowej

środa, 8 cze 2022 10:33
za rok 2021

Sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

wtorek, 7 cze 2022 15:29
IV kwartał

Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

wtorek, 7 cze 2022 15:27
IV kwartał

Sprawozdanie PDP z wykonania dochodów podatkowych

wtorek, 7 cze 2022 15:25
IV kwartał

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

wtorek, 7 cze 2022 15:24
IV kwartał

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

wtorek, 7 cze 2022 15:18
IV kwartał

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

wtorek, 7 cze 2022 15:15
IV kwartał

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

wtorek, 7 cze 2022 15:05
IV kwartał

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

wtorek, 7 cze 2022 15:03
IV kwartał

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

wtorek, 7 cze 2022 14:54
IV kwartał

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

piątek, 28 sty 2022 08:42
za III kwartał 2021 r.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

piątek, 28 sty 2022 08:41
za III kwartał 2021 r.

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

piątek, 28 sty 2022 08:40
za III kwartał 2021 r.

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

piątek, 28 sty 2022 08:39
za III kwartał 2021 r.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

piątek, 28 sty 2022 08:38
za III kwartał 2021 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

piątek, 28 sty 2022 08:37
za III kwartał 2021 r.

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

piątek, 28 sty 2022 08:29
za II kwartał 2021 r.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

piątek, 28 sty 2022 08:28
za II kwartał 2021 r.

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

piątek, 28 sty 2022 08:27
za II kwartał 2021 r.

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

piątek, 28 sty 2022 08:26
za II kwartał 2021 r.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

piątek, 28 sty 2022 08:24
za II kwartał 2021 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

piątek, 28 sty 2022 08:23
z II kwartał 2021 r.

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

piątek, 28 sty 2022 08:22
za I kwartał 2021 r.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

piątek, 28 sty 2022 08:21
za I kwartał 2021 r.

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

piątek, 28 sty 2022 08:19
za I kwartał 2021 r.

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

piątek, 28 sty 2022 08:18
za I kwartał 2021 r.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

piątek, 28 sty 2022 08:17
za I kwartał 2021 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

piątek, 28 sty 2022 08:15
za I kwartał 2021 r.