Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Bilans z wykonania budżetu za rok 2017

wtorek, 4 cze 2019 09:51

Sprawozdanie Rb-Z

poniedziałek, 16 lip 2018 15:02
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rb-UZ

poniedziałek, 16 lip 2018 15:01
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rb-ST

poniedziałek, 16 lip 2018 14:57
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rb-PDP

poniedziałek, 16 lip 2018 14:24
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rb-NDS

poniedziałek, 16 lip 2018 14:17
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rb-N

poniedziałek, 16 lip 2018 14:15
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rb-30S

poniedziałek, 16 lip 2018 14:12
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rb-28S

poniedziałek, 16 lip 2018 14:10
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rb-27S

poniedziałek, 16 lip 2018 14:09
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rb-Z

poniedziałek, 6 lis 2017 08:41
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec III kwartału 2017 r.

Sprawozdanie Rb-NDS

poniedziałek, 6 lis 2017 08:40
o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 września 2017 r.

Sprawozdanie Rb-N

poniedziałek, 6 lis 2017 08:37
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności wybranych aktywów finansowych - stan na koniec III kwartału 2017 r.

Sprawozdanie Rb-28S

poniedziałek, 6 lis 2017 08:34
z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 września 2017 r.

Sprawozdanie Rb-27S

poniedziałek, 6 lis 2017 08:29
z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 września 2017 r.