Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

piątek, 28 sty 2022 08:59
na koniec 2020 r.

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

piątek, 28 sty 2022 08:57
na koniec 2020 r.

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

piątek, 28 sty 2022 08:56
na koniec 2020 r.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

piątek, 28 sty 2022 08:55
na koniec 2020 r.

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

piątek, 28 sty 2022 08:54
na koniec 2020 r.

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

piątek, 28 sty 2022 08:53
na koniec 2020 r.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

piątek, 28 sty 2022 08:52
na koniec 2020 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

piątek, 28 sty 2022 08:51
na koniec 2020 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Łomża

czwartek, 10 cze 2021 09:17
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

czwartek, 10 cze 2021 09:15
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rachunek zysków i strat jednostki

czwartek, 10 cze 2021 09:12
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

czwartek, 10 cze 2021 09:08
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.