Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

środa, 8 cze 2022 11:09
I kwartał

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

środa, 8 cze 2022 11:08
I kwartał

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

środa, 8 cze 2022 11:06
I kwartał

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

środa, 8 cze 2022 11:03
I kwartał

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

środa, 8 cze 2022 11:02
I kwartał

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

środa, 8 cze 2022 11:01
I kwartał