Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dodatkowa (wyciąg z danych zwartych w załączniku "informacja dodatkowa")

wtorek, 30 maj 2023 09:33
za rok 2022

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

wtorek, 30 maj 2023 09:30
za rok 2022

Rachunek zysków i strat

wtorek, 30 maj 2023 09:28
za rok 2022

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

wtorek, 30 maj 2023 09:26
za rok 2022

Bilans jednostki budżetowej

wtorek, 30 maj 2023 09:22
za rok 2022

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

piątek, 14 kwi 2023 12:51
IV kwartał

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

piątek, 14 kwi 2023 12:50
IV kwartał

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

piątek, 14 kwi 2023 12:49
IV kwartał

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

piątek, 14 kwi 2023 12:47
IV kwartał

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

piątek, 14 kwi 2023 12:45
IV kwartał

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

piątek, 14 kwi 2023 12:23
IV kwartał

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

poniedziałek, 7 lis 2022 13:08
III kwartał

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

poniedziałek, 7 lis 2022 13:08
III kwartał

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

poniedziałek, 7 lis 2022 13:08
III kwartał

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

poniedziałek, 7 lis 2022 13:07
III kwartał

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

poniedziałek, 7 lis 2022 13:04
III kwartał

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

poniedziałek, 7 lis 2022 13:03
III kwartał

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

poniedziałek, 7 lis 2022 12:40
II kwartał

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

poniedziałek, 7 lis 2022 12:39
II kwartał

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

poniedziałek, 7 lis 2022 12:39
II kwartał

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

poniedziałek, 7 lis 2022 12:39
II kwartał

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

poniedziałek, 7 lis 2022 12:38
II kwartał

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

poniedziałek, 7 lis 2022 12:27
II kwartał

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

środa, 8 cze 2022 11:09
I kwartał

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

środa, 8 cze 2022 11:08
I kwartał

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

środa, 8 cze 2022 11:06
I kwartał

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

środa, 8 cze 2022 11:03
I kwartał

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

środa, 8 cze 2022 11:02
I kwartał

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

środa, 8 cze 2022 11:01
I kwartał