Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Rb-27S

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:22
z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Rb-28S

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:25
z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie Rb-N

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:27
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Sprawozdanie Rb-NDS

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:29
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

Sprawozdanie Rb-PDP

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:30
z wykonania dochodów podatkowych

Sprawozdanie Rb-Z

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:32
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI