Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Pracy Rady Gminy Łomża

Plan Pracy Rady Gminy Łomża na rok 2003 został przyjęty na V sesji Rady Gminy w dniu 11 marca 2003 r.
TEMATY POSIEDZEŃ/ TERMINY REALIZACJI
1. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2003 /luty.
2. Rozpatrzenie zmian oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu Gminy Łomża /luty
3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/I kwartał
4. Rozpatrzenie informacji z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomża do roku 2010 za rok 2001 – 2002/II kwartał
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002/I kwartał
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne za rok 2002/I kwartał
7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002/I kwartał
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania uchwały Rady Gminy Łomża w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata/II kwartał
9. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Policji na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy Łomża/II kwartał
10. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego realizacji ratownictwa technicznego, chemicznego ekologicznego na terenie Gminy Łomża/III kwartał
11. Rozpatrzenie sprawozdania z budżetu za I półrocze 2003 r./III kwartał
12. Rozpatrzenie informacji dotyczącej stanu przygotowania szkół na terenie gminy do roku szkolnego 2003/2004./ sierpień
13. Podjęcie uchwał ustalających wysokość podatków i opłat na rok 2004/listopad
14. Ustalenie budżetu gminy na rok 2004./grudzień
15. Przyjęcie wyników oceny zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w roku 2003/grudzień


Data powstania: środa, 25 cze 2003 15:45
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 lip 2003 13:44
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1960 razy