Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym.


Data powstania: wtorek, 5 sie 2003 08:43
Data opublikowania: wtorek, 5 sie 2003 08:46
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3223 razy