Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Wszeborowski dyrektor
2 Admin inspektor
3 Adrian Kołakowski podinspektor ds. zarządzania pasem drogowym
4 Andrzej Grzesiuk podinspektor
5 Aneta Sasińska-Gromak podinspektor
6 Anna Górtatowska specjalista
7 Anna Lachowska Skarbnik Gminy
8 Anna Maria Cymek inspektor
9 Anna Wądołowska inspektor
10 Anna Wojdyła inspektor
11 Antoni Szepietowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury
12 Artur Marek inspektor
13 Barbara Modzelewska inspektor ds. pozamilitarnych przygotowań obronnyc
14 Bartosz Wiktorzak podinspektor
15 Beata Michalak dyrektor
16 Bożena Łada Pełnomocnik ds. wyborczych
17 Bożena Łada inspektor ds. ewidencji działalności gosp.
18 Cezary Zborowski Zastępca Wójta
19 Dorota Karwowska nauczciel
20 Dorota Pazik Sekretarz Gminy
21 Elżbieta Kulesza inspektor
22 Elżbieta Modzelewska
23 Ewa Hermanowska inspektor
24 Grażyna Paluszkiewicz inspektor
25 Irena Zach podinspektor
26 Iwona Bałdyga inspektor
27 Jacek Filipkowski
28 Jarosław Dwórznik
29 Jerzy Sęk dyrektor
30 Joanna Łada podinspektor
31 Joanna Sulej podinspektor
32 Joanna Zembrzuska inspektor
33 Jolanta Dobrzycka Zastępca Kierownika USC
34 Justyna Napiórkowska podinspektor
35 Kamil Chełstowski
36 Katarzyna Jastrzębska inspektor
37 Katarzyna Modzelewska inspektor
38 Katarzyna Sierzputowska inspektor
39 Kazimierz Turniak inspektor
40 Kinga Wysocka inspektor
41 Konserwator strony Konserwator strony
42 Krystyna Kaczyńska Sekretarz Gminy
43 Krystyna Lipińska inspektor
44 Krzysztof Niemyjski inspektor
45 Łukasz Jerzy Dąbrowski podinspektor
46 Łukasz Kuliś podinspektor
47 Marcelin Przesław
48 Marcin Niklewicz inspektor
49 Marcin Tabędzki Naczelnik Wydziału
50 Maria Jolanta Łomotowska podinspektor
51 Mateusz Hil podinspektor
52 Mateusz Mikołaj Pokropowicz podinspektor
53 Piotr Drozdowski
54 Szczepan Mierzejewski inspektor
55 Tomasz Tyszka Dyrektor ZESz
56 Tomasz Walczuk Kierownik Referatu Rozw. Gosp. i Ochr. Środowisk
57 Wiesława Kłosińska Dyrektor
58 Wiesława Masłowska Dyrektor
59 Wioleta Zaręba podinspektor
60 Zenon Krysiewicz informatyk SP Kupiski
61 Zofia Brokowska Skarbnik Gminy