Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Wszeborowski dyrektor
2 Admin inspektor
3 Adrian Kołakowski podinspektor ds. zarządzania pasem drogowym
4 Andrzej Grzesiuk podinspektor
5 Aneta Sasińska podinspektor
6 Anna Górtatowska specjalista
7 Anna Lachowska Skarbnik Gminy
8 Anna Maria Cymek inspektor
9 Anna Wądołowska inspektor
10 Anna Wojdyła inspektor
11 Antoni Szepietowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury
12 Artur Marek inspektor
13 Barbara Modzelewska inspektor ds. pozamilitarnych przygotowań obronnyc
14 Bartosz Wiktorzak podinspektor
15 Beata Michalak dyrektor
16 Bożena Łada inspektor ds. ewidencji działalności gosp.
17 Bożena Łada Pełnomocnik ds. wyborczych
18 Cezary Zborowski Zastępca Wójta
19 Dorota Karwowska nauczciel
20 Dorota Pazik Sekretarz Gminy
21 Elwira Gardocka podinspektor
22 Elżbieta Kulesza inspektor
23 Elżbieta Modzelewska
24 Ewa Gosiewska
25 Ewa Hermanowska inspektor
26 Grażyna Paluszkiewicz inspektor
27 Irena Zach podinspektor
28 Iwona Bałdyga inspektor
29 Jacek Filipkowski
30 Jarosław Dwórznik
31 Jerzy Sęk dyrektor
32 Joanna Pióro podinspektor
33 Joanna Sulej podinspektor
34 Joanna Zembrzuska inspektor
35 Jolanta Dobrzycka Zastępca Kierownika USC
36 Justyna Napiórkowska podinspektor
37 Kamil Chełstowski
38 Katarzyna Jastrzębska inspektor
39 Katarzyna Modzelewska inspektor
40 Katarzyna Sierzputowska inspektor
41 Kazimierz Turniak inspektor
42 Kinga Wysocka inspektor
43 Klaudia Chutkowska podinspektor
44 Konserwator strony Konserwator strony
45 Krystyna Kaczyńska Sekretarz Gminy
46 Krystyna Lipińska inspektor
47 Krzysztof Niemyjski inspektor
48 Łukasz Jerzy Dąbrowski podinspektor
49 Łukasz Kuliś podinspektor
50 Magdalena Biała podinspektor
51 Marcelin Przesław
52 Marcin Niklewicz inspektor
53 Marcin Tabędzki Naczelnik Wydziału
54 Maria Jolanta Łomotowska podinspektor
55 Marta Zalewska podinspektor
56 Mateusz Hil podinspektor
57 Mateusz Mikołaj Pokropowicz podinspektor
58 Monika Janczewska
59 Paulina Pietrzak Zastępca Naczelnika
60 Piotr Drozdowski
61 Przemysław Grużewski podinspektor
62 Szczepan Mierzejewski inspektor
63 Tomasz Tyszka Dyrektor ZESz
64 Tomasz Walczuk Kierownik Referatu Rozw. Gosp. i Ochr. Środowisk
65 Wiesława Kłosińska Dyrektor
66 Wiesława Masłowska Dyrektor
67 Wioleta Zaorska podinspektor
68 Zenon Krysiewicz informatyk SP Kupiski
69 Zofia Brokowska Skarbnik Gminy