Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Wszeborowski dyrektor
2 Admin inspektor
3 Adrian Kołakowski podinspektor ds. zarządzania pasem drogowym
4 Agnieszka Dawidziuk podinspektor
5 Andrzej Grzesiuk podinspektor
6 Aneta Sasińska podinspektor
7 Anna Górtatowska specjalista
8 Anna Lachowska Skarbnik Gminy
9 Anna Maria Cymek inspektor
10 Anna Wądołowska inspektor
11 Anna Wojdyła inspektor
12 Antoni Szepietowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury
13 Artur Marek inspektor
14 Barbara Modzelewska inspektor ds. pozamilitarnych przygotowań obronnyc
15 Bartosz Wiktorzak podinspektor
16 Beata Michalak dyrektor
17 Bożena Łada inspektor ds. ewidencji działalności gosp.
18 Bożena Łada Pełnomocnik ds. wyborczych
19 Cezary Zborowski Zastępca Wójta
20 Dorota Karwowska nauczciel
21 Dorota Pazik Sekretarz Gminy
22 Elwira Gardocka podinspektor
23 Elżbieta Kulesza inspektor
24 Elżbieta Modzelewska
25 Ewa Gosiewska
26 Ewa Hermanowska inspektor
27 Grażyna Paluszkiewicz inspektor
28 Irena Zach podinspektor
29 Iwona Bałdyga inspektor
30 Jacek Filipkowski
31 Jarosław Dwórznik
32 Jerzy Sęk dyrektor
33 Joanna Pióro podinspektor
34 Joanna Sulej podinspektor
35 Joanna Zembrzuska inspektor
36 Jolanta Dobrzycka Zastępca Kierownika USC
37 Justyna Jankowska podinspektor
38 Justyna Napiórkowska podinspektor
39 Kamil Chełstowski
40 Katarzyna Jastrzębska inspektor
41 Katarzyna Modzelewska inspektor
42 Katarzyna Sierzputowska inspektor
43 Kazimierz Turniak inspektor
44 Kinga Wysocka inspektor
45 Klaudia Chutkowska podinspektor
46 Konserwator strony Konserwator strony
47 Krystyna Kaczyńska Sekretarz Gminy
48 Krystyna Lipińska inspektor
49 Krzysztof Niemyjski inspektor
50 Łukasz Jerzy Dąbrowski podinspektor
51 Łukasz Kuliś podinspektor
52 Magdalena Biała podinspektor
53 Marcelin Przesław
54 Marcin Niklewicz inspektor
55 Marcin Tabędzki Naczelnik Wydziału
56 Maria Jolanta Łomotowska podinspektor
57 Marta Zalewska podinspektor
58 Mateusz Hil podinspektor
59 Mateusz Mikołaj Pokropowicz Zastępca Naczelnika
60 Monika Janczewska
61 Paulina Pietrzak Zastępca Naczelnika
62 Piotr Drozdowski
63 Przemysław Grużewski podinspektor
64 Radosław Struczynski inspektor
65 Szczepan Mierzejewski inspektor
66 Tomasz Tyszka Dyrektor ZESz
67 Tomasz Walczuk Kierownik Referatu Rozw. Gosp. i Ochr. Środowisk
68 Wiesława Kłosińska Dyrektor
69 Wiesława Masłowska Dyrektor
70 Wioleta Zaorska podinspektor
71 Zenon Krysiewicz informatyk SP Kupiski
72 Zofia Brokowska Skarbnik Gminy