Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Wszeborowski dyrektor
2 Admin inspektor
3 Adrian Kołakowski podinspektor ds. zarządzania pasem drogowym
4 Andrzej Grzesiuk podinspektor
5 Aneta Sasińska podinspektor
6 Anna Górtatowska specjalista
7 Anna Lachowska Skarbnik Gminy
8 Anna Maria Cymek inspektor
9 Anna Wądołowska inspektor
10 Anna Wojdyła inspektor
11 Antoni Szepietowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury
12 Artur Marek inspektor
13 Barbara Modzelewska inspektor ds. pozamilitarnych przygotowań obronnyc
14 Bartosz Wiktorzak podinspektor
15 Beata Michalak dyrektor
16 Bożena Łada inspektor ds. ewidencji działalności gosp.
17 Bożena Łada Pełnomocnik ds. wyborczych
18 Cezary Zborowski Zastępca Wójta
19 Dorota Karwowska nauczciel
20 Dorota Pazik Sekretarz Gminy
21 Elwira Gardocka podinspektor
22 Elżbieta Kulesza inspektor
23 Elżbieta Modzelewska
24 Ewa Gosiewska
25 Ewa Hermanowska inspektor
26 Grażyna Paluszkiewicz inspektor
27 Irena Zach podinspektor
28 Iwona Bałdyga inspektor
29 Jacek Filipkowski
30 Jarosław Dwórznik
31 Jerzy Sęk dyrektor
32 Joanna Łada podinspektor
33 Joanna Sulej podinspektor
34 Joanna Zembrzuska inspektor
35 Jolanta Dobrzycka Zastępca Kierownika USC
36 Justyna Napiórkowska podinspektor
37 Kamil Chełstowski
38 Katarzyna Jastrzębska inspektor
39 Katarzyna Modzelewska inspektor
40 Katarzyna Sierzputowska inspektor
41 Kazimierz Turniak inspektor
42 Kinga Wysocka inspektor
43 Konserwator strony Konserwator strony
44 Krystyna Kaczyńska Sekretarz Gminy
45 Krystyna Lipińska inspektor
46 Krzysztof Niemyjski inspektor
47 Łukasz Jerzy Dąbrowski podinspektor
48 Łukasz Kuliś podinspektor
49 Magdalena Biała podinspektor
50 Marcelin Przesław
51 Marcin Niklewicz inspektor
52 Marcin Tabędzki Naczelnik Wydziału
53 Maria Jolanta Łomotowska podinspektor
54 Mateusz Hil podinspektor
55 Mateusz Mikołaj Pokropowicz podinspektor
56 Michał Skiepko podinspektor
57 Monika Janczewska
58 Paulina Pietrzak Zastępca Naczelnika
59 Piotr Drozdowski
60 Szczepan Mierzejewski inspektor
61 Tomasz Tyszka Dyrektor ZESz
62 Tomasz Walczuk Kierownik Referatu Rozw. Gosp. i Ochr. Środowisk
63 Wiesława Kłosińska Dyrektor
64 Wiesława Masłowska Dyrektor
65 Wioleta Zaorska podinspektor
66 Zenon Krysiewicz informatyk SP Kupiski
67 Zofia Brokowska Skarbnik Gminy