Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 28 października 2014 r. o godz. 10:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2014 rok,
b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok,
e) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok,
f) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wygoda.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 23 paź 2014 15:32
Data opublikowania: czwartek, 23 paź 2014 15:34
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4619 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 29 września 2014 r. o godz. 09:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu,
b) zmian w budżecie na 2014 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łomża do przyjęcia dotacji w określonej wysokości i zawarcia umowy w sprawie projektu,
d) pielęgnacji pomników przyrody,
e) dofinansowania kosztów pokrycia stosowania uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską,
f) Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 24 wrz 2014 15:11
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2014 15:14
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4728 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 27 sierpnia 2014 r. o godz. 09:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
5. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2014 rok,
b) upoważnienia Wójta Gminy Łomża do przyjęcia dotacji w określonej wysokości i zawarcia umowy w sprawie projektu,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
d) zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
e) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wygoda,
f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Łomża.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 21 sie 2014 11:50
Data opublikowania: czwartek, 21 sie 2014 11:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4837 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 26 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Dyskusja na temat funkcjonowania Wodociągów Wiejskich na terenie Gminy Łomża.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomża.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 18 cze 2014 15:30
Data opublikowania: środa, 18 cze 2014 15:32
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5246 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 26 maja 2014 r. o godz. 11:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2014 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2013 rok,
c) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 15 maj 2014 14:04
Data opublikowania: czwartek, 15 maj 2014 14:06
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5255 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 22 kwietnia 2014 r. o godz. 09:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) nadania imienia Szkole Podstawowej w Podgórzu,
b) udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu,
c) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) zmian w budżecie na 2014 rok,
e) zniesienia statusu pomnika przyrody,
f) zniesienia statusu pomnika przyrody.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 15 kwi 2014 15:19
Data opublikowania: wtorek, 15 kwi 2014 15:20
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5320 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 5 marca 2014 r. o godz. 09:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) funduszu sołeckiego w gminie na rok 2015,
b) nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Łomża,
c) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,
d) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża",
e) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Łomża w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 26 lut 2014 15:25
Data opublikowania: środa, 26 lut 2014 15:27
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5400 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 3 grudnia 2013 r. o godz. 09:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza i wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na rok 2014.
5. Wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: poniedziałek, 2 gru 2013 13:20
Data opublikowania: poniedziałek, 2 gru 2013 13:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5841 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 26 listopada 2013 r. o godz. 09:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2013 rok,
b) poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
e) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,
f) zwolnień w podatku od nieruchomości,
g) ustalenia opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych,
h) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
i) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,
j) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
k) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 19 lis 2013 14:51
Data opublikowania: wtorek, 19 lis 2013 15:10
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5654 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 28 października 2013 r. o godz. 09:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2013 rok,
b) poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
c) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża,
d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata 2012 – 2015,
f) powołania Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomża.
6. Analiza propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Data powstania: poniedziałek, 21 paź 2013 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 21 paź 2013 15:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5725 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy Łomża

zaplanowanym na dzień 18 września 2013r.
Niniejszym informuję, że posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 18 września 2013 r. o godz. 09:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy;
b) obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łomża służebnościami przesyłu;
c) zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody;
d) przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa i zwiększania dostępności do podstawowej sieci dróg województwa podlaskiego poprzez budowy, przebudowy i remonty dróg gminnych Gminy Łomża;
e) uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,
f) zmian w budżecie gminy na rok 2013.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r., o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomża.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 12 wrz 2013 13:32
Data opublikowania: czwartek, 12 wrz 2013 13:34
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5655 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 24 czerwca 2013 r. o godz. 09:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2013 rok,
b) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Modzele.
5. Informacja o wynikach posiedzeń wyjazdowych Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 18 cze 2013 13:24
Data opublikowania: wtorek, 18 cze 2013 13:26
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5801 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 marca 2013 r. o godz. 09:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża,
b) funduszu sołeckiego w gminie na rok 2014,
c) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża",
a) nadania nazw ulicom w miejscowościach gminy Łomża.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 19 mar 2013 10:35
Data opublikowania: wtorek, 19 mar 2013 10:37
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6029 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 lutego 2013 r. o godz. 09:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
b) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
f) uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2013 rok,
g) uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
5. Zapoznanie radnych z propozycją zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 19 lut 2013 14:45
Data opublikowania: wtorek, 19 lut 2013 14:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5988 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 23 stycznia 2013 r. o godz. 09:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) podziału Gminy Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
b) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łomża na lata 2012 – 2032”,
c) ustalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2013 rok,
d) ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2013 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 17 sty 2013 09:11
Data opublikowania: czwartek, 17 sty 2013 09:14
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6123 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 4 grudnia 2012 r. o godz. 09:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2013 rok,
b) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
c) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji,
f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,
g) przyjęcia Gminnego Programu Działań Osłonowych dla rodzin, w których urodziło się przy jednym porodzie troje lub więcej dzieci w ramach pomocy społecznej pn: „Wieloraczki – wspieramy wielokrotność szczęścia”.
5. Zgłaszanie propozycji planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Łomża na 2013 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 30 lis 2012 12:02
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2012 12:05
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6135 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy Łomża

termin komisji 26 listopad 2012 r.
Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 26 listopada 2012 r. r. o godz. 09:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
b) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
c) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji,
f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,
g) w sprawie przyjęcia nowego statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
h) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok,
i) zmian w Statucie Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża.

5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: poniedziałek, 19 lis 2012 15:18
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6086 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 października 2012 r. o godz. 09:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji transformatorowo-rozdzielczej GPZ „Łomża” 400/110 kV wraz z przyległym odcinkiem trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew –Łomża 400 kV i Łomża-Ostrołęka 2 x 400 kV) oraz odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka (docelowo Łomża-Ostrołęka 2 x 400 kV) na terenie gminy Łomża, położonego pomiędzy gminami Zambrów i Śniadowo,
b) podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
c) zmian w budżecie na 2012 rok,
d) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łomża,
e) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Łomża oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
f) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2013 rok,
g) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łomża na lata 2013 – 2017,
h) udzielenia pomocy Województwu Podlaskiemu,
i) udzielenia pomocy Województwu Podlaskiemu.
5. Analiza obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Łomża.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: poniedziałek, 22 paź 2012 12:50
Data opublikowania: poniedziałek, 22 paź 2012 12:53
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6185 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 6 września 2012 r. o godz. 09:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za półrocze 2012 r, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata 2012 – 2015,
b) zmian w budżecie na 2012 rok,
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo,
d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze – Nr II,
e) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża,
f) zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody,
g) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wygoda,
h) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łomża,
i) ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet.
6. Dyskusja na temat przyłączy wodociągowych w Gminie Łomża.
7. Dyskusja nad wstępnym zakresem robót związanych z odwodnieniem wsi Dłużniewo.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 30 sie 2012 21:30
Data opublikowania: czwartek, 30 sie 2012 21:33
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6285 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 2 sierpnia 2012 r. o godz. 14:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Dyskusja nad możliwością wniesienia odwołania od postanowienia Nr 12/2012 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi wyborców na podział Gminy Łomża na okręgi wyborcze.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 1 sie 2012 09:29
Data opublikowania: środa, 1 sie 2012 09:32
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6452 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 22 czerwca 2012 r. o godz. 09:00 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew - Łomża 400 kV oraz Łomża - Ostrołęka 2 x 400 kV) na terenie gminy Łomża,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Łomża (wariant południowy),
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Łomża (wariant północny),
d) podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 15 cze 2012 11:35
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2012 11:41
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6330 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 31 maja 2012 r. o godz. 09:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza wydatkowania środków pod kątem planów inwestycyjnych w zakresie dróg, oświaty i zagadnień wodno – kanalizacyjnych.
5. Informacja dotycząca zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 25 maj 2012 14:26
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2012 14:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6339 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 10 maja 2012 r. o godz. 09:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2011 rok;
b) zmian w budżecie na 2012 rok;
c) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża;
d)zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniowych.
5. Sprawozdanie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża z działalności ośrodka za rok 2011 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz oceny zasobów pomocy społecznej w gminie.
6. Informacja dotycząca zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 2 maj 2012 12:41
Data opublikowania: środa, 2 maj 2012 12:43
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6426 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 12 kwietnia 2012 r. o godz. 09:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie zamiarów inwestycyjnych firm Windprojekt Sp. z o.o. i Polish Energy Partners S.A. związanych z budową farm wiatrowych na terenie Gminy Łomża.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
b) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy;
c) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łomża;
d) zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża;
e) zmiany w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 5 kwi 2012 13:45
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2012 13:49
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6449 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 28 marca 2012 r. o godz. 09:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) funduszu sołeckiego na rok 2013,
c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniowych,
d) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomża”,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze – Nr II”,
g) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na remont chodnika,
h) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na opracowanie dokumentacji.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 20 mar 2012 12:55
Data opublikowania: wtorek, 20 mar 2012 12:58
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6417 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 stycznia 2012 r. o godz. 10:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Puchałach,
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża,
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata 2012 -2015.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 18 sty 2012 12:46
Data opublikowania: środa, 18 sty 2012 12:49
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6483 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 16 grudnia 2011 r. o godz. 9:00 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2012 – 2016 rok,
b) uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2012 rok,
c) ustalenia diet radnym,
d) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego obejmującego złoża kruszywa naturalnego we wsi Boguszyce, gmina Łomża,
e) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
f) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
g) ustalenia planu pracy Rady Gminy Łomża na 2012 rok,
h) ustalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2012 rok,
i) ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2012 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 13 gru 2011 15:15
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2011 15:18
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6465 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 listopada 2011 r. o godz. 9:00 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo 2x400 kV Łomża – Ostrołęka) na terenie Gminy Łomża,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo – zachodniej części gminy Łomża, z przeznaczeniem pod lokalizację farm wiatrowych,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża,
d) przekazania samorządowej instytucji kultury nakładów inwestycyjnych,
e) zmian w budżecie na 2011 rok,
f) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok,
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,
h) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
j) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 22 lis 2011 08:46
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2011 08:47
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6540 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 10 listopada 2011 r. o godz. 9:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Łomża.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 9 lis 2011 09:16
Data opublikowania: środa, 9 lis 2011 09:18
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6489 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 18 października2011 r. o godz. 9:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja na temat inwestycji energetycznych na terenie Gminy Łomża.

5. Dyskusja nad wieloletnim programem inwestycyjnym w Gminie Łomża.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie na 2011 rok,

b) odstąpienia od opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej obszaru położonego na terenach wsi Siemień Nadrzeczny, Siemień Rowy, Rybno, Pniewo i Podgórze dla części terenów położonych we wsi Siemień Nadrzeczny,

c) przekazania samorządowej instytucji kultury zadań inwestycyjnych,

d) zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja”, realizowanego na obszarze województwa podlaskiego.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 11 paź 2011 12:00
Data opublikowania: poniedziałek, 17 paź 2011 12:03
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6505 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 22 września 2011 r. o godz. 10:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2012 rok,
b) zmian w budżecie na 2011 rok,
c) zmiany określonych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
d) wyboru ławników.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 20 wrz 2011 11:50
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2011 11:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6511 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 27 czerwca 2011 r. o godz. 12:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z załączonym porządkiem obrad:
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 cze 2011 09:59
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2011 10:01
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6686 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 24 maja 2011 r. o godz. 9:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z załączonym porządkiem obrad:
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 18 maj 2011 15:33
Data opublikowania: środa, 18 maj 2011 15:35
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6643 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Rewizyjnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Oświaty i Kultury odbędzie sie dnia 22 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1a z załączonym porządkiem obrad.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 mar 2011 15:03
Data opublikowania: czwartek, 17 mar 2011 15:05
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6713 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Rewizyjnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Oświaty i Kultury odbędzie sie dnia 28 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1a z załączonym porządkiem obrad.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 gru 2010 14:09
Data opublikowania: wtorek, 21 gru 2010 14:14
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6769 razy

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy Łomza

zwołanym na dzień 15 lipca 2013 r.
Niniejszym informuję, iż posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 15 lipca 2013 r. o godz. 9:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo;
b) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania;
c) zmian w budżecie na rok 2013 r.;
d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 9 lip 2013 14:26
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2013 14:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5803 razy