Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 12 kwietnia 2012 r. o godz. 09:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie zamiarów inwestycyjnych firm Windprojekt Sp. z o.o. i Polish Energy Partners S.A. związanych z budową farm wiatrowych na terenie Gminy Łomża.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
b) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy;
c) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łomża;
d) zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża;
e) zmiany w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 5 kwi 2012 13:45
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2012 13:49
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6497 razy