Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 27 sierpnia 2014 r. o godz. 09:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
5. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2014 rok,
b) upoważnienia Wójta Gminy Łomża do przyjęcia dotacji w określonej wysokości i zawarcia umowy w sprawie projektu,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
d) zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
e) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wygoda,
f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Łomża.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 21 sie 2014 11:50
Data opublikowania: czwartek, 21 sie 2014 11:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4888 razy