Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy Łomża

zaplanowanym na dzień 18 września 2013r.
Niniejszym informuję, że posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 18 września 2013 r. o godz. 09:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy;
b) obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łomża służebnościami przesyłu;
c) zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody;
d) przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa i zwiększania dostępności do podstawowej sieci dróg województwa podlaskiego poprzez budowy, przebudowy i remonty dróg gminnych Gminy Łomża;
e) uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,
f) zmian w budżecie gminy na rok 2013.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r., o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomża.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 12 wrz 2013 13:32
Data opublikowania: czwartek, 12 wrz 2013 13:34
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5708 razy