Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy Łomza

zwołanym na dzień 15 lipca 2013 r.
Niniejszym informuję, iż posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 15 lipca 2013 r. o godz. 9:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo;
b) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania;
c) zmian w budżecie na rok 2013 r.;
d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 9 lip 2013 14:26
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2013 14:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5850 razy