Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Pracy Rady Gminy na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XIV/67/04 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia Planu Pracy Rady Gminy Łomża na rok 2004.


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się plan pracy Rady Gminy Łomża na rok 2004, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Andrzej Szabłowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 mar 2004 11:13
Data opublikowania: piątek, 26 mar 2004 11:19
Data przejścia do archiwum: środa, 20 kwi 2005 09:02
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2333 razy