Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwaływ sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2008 - 2011.

projekt UCHWAŁA NR /07 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia: 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2008 - 2011. Na podstawie art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się zespół do przedstawienia Radzie Gminy Łomża opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w następującym składzie: 1…………………………………………………… 2…………………………………………………… 3…………………………………………………… § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: wtorek, 10 lip 2007 08:07
Data opublikowania: wtorek, 10 lip 2007 08:20
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2220 razy