Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie XLII sesji Rady Gminy Łomża

dn. 5 listopada 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 26 paź 2010 14:59
Data opublikowania: piątek, 29 paź 2010 08:02
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6151 razy

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Łomża

dn. 25 października 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 paź 2010 07:57
Data opublikowania: wtorek, 19 paź 2010 08:01
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6109 razy

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Łomża

dn. 8 października 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 paź 2010 07:54
Data opublikowania: poniedziałek, 4 paź 2010 07:56
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6177 razy

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Łomża

dn 30 sierpnia 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 sie 2010 15:24
Data opublikowania: poniedziałek, 16 sie 2010 15:25
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6166 razy

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Łomża

dn. 29 czerwca 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 cze 2010 14:20
Data opublikowania: wtorek, 22 cze 2010 14:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6231 razy

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Łomża

dn. 17 maja 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 11 maj 2010 14:08
Data opublikowania: wtorek, 11 maj 2010 14:09
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6257 razy

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Łomża

dn. 16 kwietnia 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 kwi 2010 07:58
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2010 07:59
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6343 razy

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Łomża

w dn. 9 marca 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 2 mar 2010 12:15
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2010 12:17
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6408 razy

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Łomża

dn. 26 stycznia 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2010 15:18
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2010 15:20
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6361 razy

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Łomża

dn. 30 grudnia 2009 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 gru 2009 15:37
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2009 15:38
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6422 razy

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Łomża

dn 14 grudnia 2009 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 lis 2009 10:25
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lis 2009 10:26
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6405 razy

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Łomża

dn. 19 listopada 2009 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 lis 2009 13:15
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2009 13:16
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6332 razy

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Łomża

dn. 30 października 2009 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 paź 2009 14:36
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2009 14:37
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6442 razy

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Łomża

dn. 28 sierpnia 2009 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 sie 2009 13:28
Data opublikowania: środa, 19 sie 2009 13:30
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6444 razy

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Łomża

dn 30 czerwca 2009 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 18 cze 2009 10:06
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2009 10:09
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6541 razy

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Łomża

dn. 20 marca 2009 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 mar 2009 12:43
Data opublikowania: środa, 11 mar 2009 12:49
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6677 razy

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Łomża

Łomża, dn.07.08.2007 r. RG – 0052 - 15/07 wg rozdzielnika Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Gminy Łomża V kadencji Sesja odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2007 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1 a. Ustaliłem następujący porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje. 5. Zapytania i wnioski radnych. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy Sesjami. 7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na IX Sesji Rady Gminy. 8. Przedstawienie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Łomżyńskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 15. Sprawy różne . 16. Zamknięcie obrad . Z wyrazami szacunku Przewodniczący Rady Robert Łada
Data powstania: czwartek, 9 sie 2007 14:26
Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2007 14:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7267 razy

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Łomża

Łomża, dn.21.09.2007 r. RG. 0052 - 16 /07 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Gminy Łomża V kadencji Sesja odbędzie się w dniu 28 września 2007 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1 a. Ustaliłem następujący porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Łomży. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Interpelacje. 6. Zapytania i wnioski radnych. 7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy Sesjami. 8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na X Sesji Rady Gminy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża w części dotyczącej obszaru położonego w obrębie wsi Kisiołki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008-2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomża. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska”. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 15. Sprawy różne . 16. Zamknięcie obrad . Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XI Sesji Rady Gminy. Z wyrazami szacunku Przewodniczący Rady Robert Łada
Data powstania: wtorek, 25 wrz 2007 10:23
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2007 10:25
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7260 razy

sesja XIV

Zawiadonienie o sesji XIV
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 lut 2008 09:23
Data opublikowania: piątek, 28 mar 2008 11:54
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 8447 razy