Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

wtorek, 21 lis 2006 13:39
ZARZADZENIE Nr 215/06 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie projektu budżetu Gminy na 2007 rok.

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

wtorek, 21 lis 2006 14:39

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

wtorek, 21 lis 2006 14:41

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łomża.

wtorek, 21 lis 2006 14:48

Projekt uchwały w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Łomża.

wtorek, 21 lis 2006 14:49

Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz ustalenia zakresu jej działania.

wtorek, 21 lis 2006 14:43

Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oświaty Rady Gminy Łomża.

wtorek, 21 lis 2006 14:51

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Łomża.

wtorek, 21 lis 2006 14:53