Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt Zarządzenia Wójta Gmniny Łomża w sprawie listy dziedzin i zakresu świadczonych usług publicznych Gminy Łomża.

poniedziałek, 29 mar 2004 09:17

Projekt zarządzenia Wójta Gminy Łomża w sprawie operacyjnego planu świadczenia usług publicznych w zakresie pomocy społecznej w Gminie Łomża.

poniedziałek, 29 mar 2004 09:23

Projekt Zarządzenia Wójta Gminy łomża w sprawie wyborów organów samorządu mioeszkańców wsi Siemień Rowy.

poniedziałek, 29 mar 2004 09:26

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na ........

poniedziałek, 29 mar 2004 09:32

Projekt Zarządzenia Wójta Gminy Łomża w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu "z klauzulą zawieszającą" na przebudowę drogi gminnej jarnuty-Dłuzniewo-Łochtynowo.........

poniedziałek, 29 mar 2004 09:34

Projekt Zarządzenia Wójta Gminy Łomżaw sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu "z klauzulą zawieszajacą" na przebudowę drogi gminnej Kupiski Nowe-Bożenica ........

poniedziałek, 29 mar 2004 09:39

Projekt Zarządzenia Wójta Gminy Łomża w sprawiew sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej.

poniedziałek, 29 mar 2004 09:42

Projekt Zarządzenia Wójta Gminy Łomża w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Łomża.

poniedziałek, 29 mar 2004 09:29

Projekt Zarządzenia w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

poniedziałek, 29 mar 2004 09:53

projekt zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

piątek, 3 cze 2005 09:44

projekt zarządzenia w sparwie niewykonania prawa pierwokupu

środa, 8 cze 2005 12:25

projekt zarządzenia w sprawie zgody na kupno działki

poniedziałek, 24 lip 2006 12:14

Projekt zarządzenia w sprawie przekazania na rzecz Gminy Śniadowo mienia komunalnego

czwartek, 19 maj 2005 10:28

Projekt zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

środa, 18 maj 2005 09:08

Projekt zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne

środa, 18 maj 2005 09:07