Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt zarządzenia Wójta Gminy Łomża w sprawie operacyjnego planu świadczenia usług publicznych w zakresie pomocy społecznej w Gminie Łomża.

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Operacyjny plan świadczenia usług publicznych w zakresie pomocy społecznej w Gminie Łomża.

§ 2

Realizację Planu powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data powstania: poniedziałek, 29 mar 2004 09:23
Data opublikowania: poniedziałek, 29 mar 2004 09:26
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2641 razy