Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt zarządzenia w sprawie przekazania na rzecz Gminy Śniadowo mienia komunalnego

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 w związku z art. 46, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z realizacją wspólnej inwestycji pn. „Składowisko odpadów” utrzymaniem wysypiska oraz składowaniem na nim odpadów, a także zawartym w dniu 18.05.2005 r. Porozumieniem z Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie darowizny na rzecz Gminy Łomża udziału w wysokości ½ w nieruchomościach zabudowanych infrastrukturą składowiska, przekazuję dla Gminy Śniadowo nakłady – środki trwałe – budowle i urządzenia posadowione na wysypisku wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 19 maj 2005 10:28
Data opublikowania: piątek, 3 cze 2005 09:40
Opublikował(a): Elżbieta Kulesza
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 2626 razy